Yazılım Gelistirme

yazılım geliştirme

Doksanlı yıllardan bu zamana bilişim sektöründe faklı branşlarında edindiği birikim ve tecrübelerini VİPERA çatısında birleştirmiş çalışma arkadaşlarıyız.

Bilgi Teknolojileri alanında yirmi beş yılını geçirmiş bireyler olarak biz biliyoruz ki, işiniz ve sorumluluklarınız ticari hayattaki en önemli değerlerinizdir.

Amacımız

Size yol göstermek değil, sizinle birlikte yola çıkmak, Kurumsal misyonunuzun bilinci ile temel prensip ve ilkelerden ayrılmadan, kurumumuzun varmak istediği vizyona ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Hedefimiz

Konusunda deneyimli uzmanlarımızla gerçekleştirdiğimiz danışmanlık ve denetim hizmetlerimiz, kurumunuzda verimliliğin ve karlılığın artmasını, her şartta iş devamlılığının sağlanmasını, yönetimin hızlı ve doğru karar almasını hedeflemektedir.

Temel İlkelerimiz

Temel İlkelerimiz; Kurumsal ve bireysel değerlere sahip çıkarak, gizlilik, doğruluk ve sadakat temelli, nitelikli ve müşteri odaklı olmaktır.

Neler Yapıyoruz

Kurumların bilgiye ve teknolojiye bağımlılığı, Bilişim sistemlerinin dağıtık ve dinamik yapısı birtakım zafiyet ve tehditleri meydana getirmektedir. Bu durum kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojileri stratejik yönetimini, Kurumsal Kalite Yönetimini ve Bilgi Güvenliğini, iş sürekliliği, kurumun varlığı ve itibarı açısından yaşamsal öneme taşımaktadır.

VİPERA olarak biz, kurumun varlığı ve itibarının korunması bilinci ile birlikte yasa ve yönetmeliklerin kurumlara yüklediği sorumluluklar açısından da kritik öneme sahip konular üzerine detaylandırdığımız danışmanlık ve denetim hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.